Gewonnen: tender Waterfront, Harderwijk

Met de inschrijving “Ons Stadsgezicht” hebben wij met Van Wijnen en AGNOVA architecten de Tender Waterfront Fase 3 in deelgebied 6 te Harderwijk gewonnen. Met dit plan gaan we een divers woonprogramma toevoegen aan de stad. De uitwerking van de Tender heeft geresulteerd in een plan met 193 woningen, bestaande uit o.a. studio’s voor starters, betaalbare gezinswoningen, levensloopbestendige woningen, sociale huurwoningen en woningen met de mogelijkheid voor het huisvesten van een bedrijf.

Naast een divers programma is veel aandacht besteed aan duurzaamheid, zowel op gebouwniveau als in de openbare inrichting. Maar ook op sociaal vlak is duurzaam ingestoken met centraal in het plan gelegen een gemeenschappelijke huiskamer van waaruit gebouwd wordt aan een community rondom de senioren-/levensloopbestendige woningen.

Wij hebben goed gekeken naar de invulling van groen in de oude binnenstad van Harderwijk en hebben dit vertaald naar het ontwerp van Ons Stadsgezicht. Ook de invulling van de hoven bij de levensloopbestendige woningen is zorgvuldig bedacht in samenhang met de architectuur (AGNOVA) en de beoogde doelgroep.

Woongebieden Centra Actueel Inrichtingsplan Stedenbouwkundig plan Klimaat / duurzaamheid
Gewonnen: tender Waterfront, Harderwijk
Gewonnen: tender Waterfront, Harderwijk

Vollmer+partners // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl               

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685