De Verduurzamers

De Verduurzamers is een consortium waar wij deel van uit maken. De Verduurzamers hebben als doel: duurzame, slimme en voordelige renovatieoplossingen. De Verduurzamers ondersteunen woningcorporaties bij het blijvend aanbieden van betaalbaar wonen. Vollmer & partners neemt daarbij de stedenbouwkundige aspecten en de inrichting van de buitenruimte voor haar rekening. Zo hebben wij voor de Ankaradreef in Utrecht een reeks voorstellen gedaan en voor een wooncomplex in Soest. De Verduurzamers is als 1 van 3 partijen door Mitros geselecteerd om mee te denken aan 'Flat met Toekomst'. 

De Verduurzamers staan voor een aanpak waarbij verduurzamingsmaatregelen van bestaande woningen grondig, maar stap voor stap worden genomen. Zo realiseren we nu label B en is de basis gelegd voor verdere verduurzaming van de woning. Daarnaast kan verduurzaming kostenneutraal worden gerealiseerd door de toepassing van exploitatiemodellen (bijvoorbeeld een ESCO). Zo kunnen extra labelstappen zonder extra investeringsbudget worden gemaakt.

Plannen voor renovatie van bestaande wijken maken we ook los van De Verduurzamers. De herinrichting van een typische bloemkoolwijk in Bergen op Zoom laat de duurzame uitwerking van een aanpak met visie zien. 

Woongebieden Klimaat / duurzaamheid
De Verduurzamers
De Verduurzamers
De Verduurzamers
De Verduurzamers
De Verduurzamers

Vollmer & Partners // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl              

Vollmer & Partners: Tel. 033 2851685